Onze bijdrage

Next2Company bouwt samen met partners vernieuwende bedrijfsmodellen. Onze bijdrage leveren wij over drie assen:

• Innovatie versnellen: van idee tot schaalbare onderneming

• Technologie verbinden: met maatschappelijke en economische opgaves

• Vernieuwing organiseren: van barrière naar versneller


Home_Innovatie_versnellen.png

Innovatie versnellen: van idee tot schaalbare onderneming

Next2Company kijkt met organisaties naar trends in de markt en samenleving en ontwikkelt samen met organisaties betekenisvolle oplossingen, producten en diensten. Hiervoor stimuleren wij het bedenken en beproeven van vernieuwende concepten, proposities en marktgerichte oplossingen. Wij zien dat daarbij vier fases cruciaal zijn om te doorlopen: ideevorming, validatie, prototyping en opschalen. Onze aanpak is erop gericht om deze vier fases optimaal te ondersteunen en het doorlopen van deze fases te versnellen om te komen tot maximale impact.

Concrete bijdrages die wij leveren:

  • Van toekomstvisie naar icoonproject: met ons Futureshop & Futurehouse traject laten wij inspirerende toekomstvisies en icoonprojecten ontstaan in gesprek met de binnen- en buitenwereld
  • Challenge & acceleratie: wij mobiliseren innovators rond een ‘grote vraag’ en helpen hen om de innovatie te valideren en accelereren
  • Next2Companies bouwen: wij zetten samen een Next2Company op om een geheel nieuw businessmodel naast de bestaande organisatie vorm te geven

Wil je meer weten, neem contact op met Jan Smit

Onze impact


Home_Technologie_Verbinden.png

Technologie verbinden: hefboom van vernieuwende bedrijfsmodellen

Technologie kan de katalysator zijn van vernieuwende bedrijfsmodellen. Wij helpen om platforms te ontwikkelen die vernieuwende ondernemingen opschalen tot de spil van de markt van morgen. Platforms combineren vernieuwende (informatie) technologie en samenwerkingsverbanden zodat vernieuwende ondernemingen kunnen concurreren met de gevestigde orde. Wij vertalen maatschappelijke opgaves en het vernieuwende bedrijfsmodel door naar technologie die het concept schaalbaar en effectief maakt. Hieromheen bouwen wij een ecosysteem van gevestigde en opkomende partijen die zich hard willen maken voor een doorbraak in de marktdynamiek. Doel is om koploper te worden binnen een markt van overmorgen.

Concrete bijdrages die wij leveren:

  • Coalitievorming: wij brengen partners samen om rond een maatschappelijke uitdaging de hefboom van technologie optimaal te benutten
  • BIG data benutten: wij faciliteren om met Machine Learning nieuwe antwoorden op hoog rendement vragen te vinden
  • Platform bouwen: wij bouwen samen nieuwe platforms die vernieuwende bedrijfsmodellen schaalbaar maken

Wil je meer weten, neem contact op met Jan Smit

Onze impact


Home_Innovatie_organiseren.png

Vernieuwing organiseren: van barrière naar versneller

Vernieuwende bedrijfsmodellen laten bloeien te midden van, vanuit of naast bestaande organisaties en systemen is best een uitdaging. Vaak vormen structuren en denkmodellen een barrière in plaats van een versneller van vernieuwing. Transities in de markt en samenleving vragen daarom ook om transities op organisatieniveau. Dit vraagt om aandacht voor zowel de harde als zachte aspecten van vernieuwing en de rol die mensen en organisaties daarin spelen. Wij helpen om te ontdekken wat dit betekent en zijn partner op de kronkelende weg richting vernieuwing.

Concrete bijdrages die wij leveren:

  • Strategie & bedrijfsmodel herdefiniëren: wij koppelen de toekomst- en transitievisie en het herdefiniëren van het bedrijfsmodel van de organisatie en helpen om de omslag te maken
  • Ecosysteem ontwikkeling: wij bouwen samen ecosystemen die vernieuwend potentieel ontsluiten door partners uit verschillende sectoren te verbinden rond een toekomstvisie
  • Leveren slagkracht: wij leveren professionele slagkracht om vernieuwende initiatieven een flitsende start te geven
  • Impact leren: door continu te meten, helpen wij de maatschappelijke impact in kaart te brengen om op die manier het vernieuwende rendement daadwerkelijk te realiseren

Wil je meer weten, neem contact op met Gerbert Hengelaar

Onze impact