kennisfestival_deel_2.png

Next2.. HET GROOTSTE KENNISFESITVAL VAN NEDERLAND Deel 2

Eind mei vond voor het eerst ‘Het grootste kennisfestival van Nederland’ plaats. Next2Company was hierbij aanwezig en heeft zich laten inspireren. Graag delen we deze inspiratie. Adviezen, betogen, onderzoeken en kennis van de sprekers zijn verwerkt en aan aangevuld met onze ideeën in drie niveaus: van de veranderende wereld, naar de verbroken verbinding met de maatschappij en tot de futureproof organisatie.

Deze tweede blog gaat in op de verbroken verbindingen met de maatschappij die voor nieuwe uitdagingen voor organisaties zorgen.


Bedrijven zijn steeds verder van maatschappij en mens verwijderd…

In de afgelopen jaren zijn bedrijven steeds meer de verbinding met de maatschappij en de mens verloren. Dit is zorgelijk, maar zorgt er ook voor dat we juist nu op een kantelpunt zijn beland. Jan Rotmans geeft een tekenend voorbeeld in de zorg.

Kloof_bedrijf_mens.png

Vroeger was de relatie tussen zorgverlener en zorgvrager voornamelijk gebaseerd op vertrouwen, aandacht, passie en bezieling. Deze relatie is inmiddels veranderd in een relatie tussen leverancier en cliënt op basis van kosten, doelmatigheid, efficiency en afrekening.

Andere voorbeelden zijn bijvoorbeeld de issues op de arbeidsmarkt met de verhoudingen tussen vast en flexwerk; het pensioenstelsel dat steeds minder zekerheid biedt; het onderwijs dat meer op maat zou moeten zijn; en het financiële stelsel dat eenvoudiger, rechtvaardiger en dienstbaarder moet worden.


Verander de wereld, begin bij jezelf

We zijn steeds meer in systeemwaarden gaan denken in plaats van menswaarden. In zijn betoog benadrukt Rotmans dat het geen zin heeft om ‘het systeem’ de schuld te geven van de verbroken verbindingen tussen mens en maatschappij. Door het werken in/aan een systeem zorg je er zelf voor dat dit systeem blijft bestaan. Wil je een verandering, begin dan bij jezelf. Focus op ‘menswaarden’ in plaats van ‘systeemwaarden’.

begin_bij_jezelf.png

Persoonlijk gelukkig, collectief chagrijn

Rutger Bregman ziet nog een aantal verbroken verbindingen in de maatschappij. Ten eerste noemt hij de manier waarop we in onze samenleving ‘waarde’ en ‘productiviteit’ meten. Daarnaast ziet hij een discrepantie tussen de waarde die mensen toekennen aan werk in hun leven en de manier waarop ze hun leven vervolgens inrichten.

Productiviteit geld Productiviteit wordt veelal gemeten in geld (in ieder geval door economen). Denk aan het BBP, dat de voortgang van een land meet. Een bankier verdient veel en is daardoor productief en een vuilnisman verdient minder en zou daardoor direct ook minder productief zijn. Maar vinden we ook dat een leraar, zorgverlener of vuilnisman minder waarde toevoegt aan onze samenleving dan een bankier?

Leven werk Kinderen en studenten worden opgeleid om te werken. Maar werk is maar een deel van het leven. Opleidingen zouden een voorbereiding op het leven moeten zijn. Dit wordt met name belangrijk wanneer we collectief minder ‘gewone’ arbeid gaan doen en ons meer op andere zaken gaan focussen. Stel je bijvoorbeeld eens een 15-urige werkweek voor.

leven_is_niet_werk.png


Er is hoop

De disruptieve burger komt onstuitbaar dichterbij en richt zijn leefomgeving zelf in. Disruptieve technologie helpt de disruptieve burgers om zich nog slimmer en beter te organiseren. Op die manier zijn burgers steeds beter in staat om organisaties te dwingen zich op andere manieren te organisatoren.


De verbinding tussen maatschappij en verdienmodellen

Ook bij Next2Company zien we een onomkeerbare beweging in onze maatschappij. Er is een verschuiving van individu naar samen. Ratio wordt steeds vaker overgenomen door het gevoel en transparantie wordt steeds belangrijker. Daarnaast is het niet langer essentieel om bezit te hebben, ‘toegang tot’ is al voldoende.

Tegelijkertijd zien we dat bedrijven en organisaties steeds verder verwijderd raken van de werkelijke marktvraag. Bestaande bedrijfs- en verdienmodellen hebben het lastig. Commerciële, organisatorische en maatschappelijke stelsels moeten zich heruitvinden. Dat is vaak moeilijk. Het oude raakt uitgewerkt, het nieuwe heeft zich nog niet volledig aangediend.

Wij omarmen de veranderingen in de maatschappij maar zien ook verschillende sectoren stoeien met het kantelpunt. Dit kantelpunt zien wij juist als kans.

Daarom helpen we de organisaties in deze sectoren om met vernieuwende bedrijfsmodellen de verbinding te leggen met de nieuwe realiteit.

In de derde en laatste blog zal verder worden ingegaan op welke manier organisaties futureproof kunnen worden.