Next2Vluchtelingen.jpg

Door conflicten en onderdrukking is een aanzienlijke vluchtelingenstroom op gang gekomen. Van de groep vluchtelingen in ons land zal een groot deel voor lange tijd participeren in de Nederlandse maatschappij. Voor een goede en snelle integratie en een zo positief mogelijke ervaring voor de vluchtelingen, zijn werk en huisvesting belangrijk. Op dit moment gaat dit proces vaak niet optimaal, waardoor tijd, energie en talent worden verspild. Dit is verschrikkelijk voor de betrokkenen en zonde voor de Nederlandse maatschappij. Wij zien vluchtelingen als een kans, in plaats van een probleem.

Samen met overheden, marktpartijen, maatschappelijke organisaties en de vluchtelingen zelf wil Next2Company de weg naar de arbeidsmarkt en de ontsluiting van woningmarkt voor de doelgroep makkelijker maken. Denk bijvoorbeeld aan een vluchtelingenuitzendbureau, een woon/werkcoöperatie voor vluchtelingen, of nieuwe vormen van tijdelijke huisvesting.

Helpt u ons mee? Ideeën zijn van harte welkom.

Neem contact op