What’s Next? Op naar het verhogen van duurzame mobiliteitswaarde!

Recent vond in één van de Nederlandse Provincies een eerste evaluatie plaats van de in 2016 gestarte OV-concessie met een grote OV-vervoerder. Waar bij aanvang van de concessie gevreesd werd voor een verlaagd serviceniveau, minder dekkende dienstregelingen en een terugtrekking van bestaande buslijnen uit de buitengebieden, leek de schade toch enigszins mee te vallen na de eerste reizigerservaringen. Vanzelfsprekend komen er verbeterpunten naar voren uit een dergelijke evaluatie, zonder wrijving geen glans, maar belangrijker nog: het legt de pijnpunten bloot van de reiziger in zijn reisbeleving. Hiermee worden dus ook de uitdagingen waar we in Nederland voor staan op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid zichtbaar.

Wat zijn zoal deze uitdagingen in het mobiliteitssysteem?

In meer of mindere mate geeft onderstaande opsomming de dynamiek weer van het mobiliteitssysteem en welke uitdagingen daar in de toekomst zoal een rol gaan spelen en dus vragen om slimme, schaalbare oplossingen:

  • Bereikbaar houden van krimpregio’s
  • Ouderen veilig langer mobiel houden
  • Economische “hotspots” duurzaam bereikbaar houden
  • Opschalen van het openbaar vervoerssysteem
  • Mobiliteit arbeidskrachten versterken op bedrijventerreinen
  • Opvangen van groeiende stadsdistributie e-commerce pakketten
  • Nieuwe vormen van werk faciliteren in het mobiliteitssysteem

De casus Nederland: testomgeving voor duurzame mobiliteitswaarde

Nederland kent nu eenmaal een dicht verkeersnetwerk en is relatief dichtbevolkt. Daarnaast heeft gerichte economische ontwikkeling en investering in bepaalde regio’s geleid tot economische “hotspots” die vanzelfsprekend vragen om voldoende arbeidskrachten en benodigde toeleveringen van materialen en kapitaal. Tot slot zijn burgers actieve gebruikers van het verkeers- en mobiliteitssysteem: we hebben gemiddeld 1 auto op 2 volwassenen (onze “Heilige Koe”), 1.1 fiets per persoon (hoogste fietsdichtheid ter wereld) en zijn veelvuldig gebruikers van het openbaar vervoer. We pakken graag ook na ons werk of onderwijs de fiets of auto naar familie, sportverenigingen of om elders te recreëren. Kortom, er is voldoende aanleiding om in Nederland goed na te denken over de uitdagingen die deze grote vervoersbehoefte met zich meebrengen.

Hierbij helpt het om niet te denken in het optimaliseren van het bestaande mobiliteitssysteem en haar huidige onderdelen (vervoermiddelen, infrastructuur, verkeerssystemen), maar veel meer vanuit het concept van duurzame mobiliteitswaarde. Centraal bij dit concept staat de behoefte van de mens (als medewerker, ondernemer, zorgverlener- en behoeftige, vrijwilliger, recreant en familielid) om zich te kunnen verplaatsen op dagelijkse basis en deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Vervolgens is het van belang dit op duurzame wijze te bewerkstelligen, waarbij maatschappelijke waarde, economische waarde en ecologische waarde hand in hand moeten gaan. Als we dit slim weten te verbinden bij het bedenken van nieuwe, grotere en kleinere, oplossingen in ons mobiliteitssysteem, gaan we een heel eind komen in het verbeteren van de bereikbaarheid, doorstroom en het mobiel houden van onze mensen en goederen.

Hoe verhogen we duurzame mobiliteitswaarde?

De uitdaging lijkt steeds minder te liggen in het daadwerkelijk bedenken en uitrollen van slimme, toekomstbestendige oplossingen die bijdragen aan mobiliteitswaarde. Steeds meer ligt de crux in het kiezen van de juiste en de meest urgente problematiek om aan te pakken. Er lijkt geen uniforme methodiek te zijn om dit keuzeproces door te maken, immers de wereld verandert te snel om hier zinnig mee om te gaan. Daarom is het van belang vernieuwende ideeën en concepten te toetsen aan de elementen van duurzame mobiliteitswaarde en vervolgens door te ontwikkelen tot testbare oplossingen. Hierbij is schaalbaarheid van de oplossing en het slim koppelen van nieuwe ontwikkelingen in de markt en het onderzoek van belang. Digitale instrumenten zoals data platforms gaan hierbij een ondersteunende functie vervullen. Hierover later meer!

Next2Company gaat graag in gesprek over duurzame mobiliteitswaarde en hoe we maatschappelijk- en duurzaam verantwoorde oplossingen kunnen ontwikkelen in samenspel met bedrijven, kennisinstellingen, jonge ondernemers en burgers. Op 18 mei is er een gelegenheid om een indruk te krijgen van hetgeen wij als Next2Company in beweging brengen in de wereld van mobiliteit. Op deze dag organiseren wij de afsluiting van de Mobility & Transport Innovation Challenge Roermond, die wij in samenwerking met de Gemeente Roermond, Provincie Limburg, Kragten en McArthurGlen hebben opgezet in een zoektocht naar vernieuwende mobiliteitsconcepten. Wilt u bij dit afsluitende Boostcamp Event aanwezig zijn? Next2Company stelt 3 kaarten beschikbaar voor de eerste enthousiastelingen en neemt u graag mee als gast! Interesse? Mail dan naar k.van.eechoud@next2company.com