Onze missie

Globale uitdagingen vormen de markt van morgen. Een markt waarin economisch rendement alleen niet meer voldoende is en grenzen van organisaties vervagen. Een markt waarin wij de huidige manier van organiseren en verdienen moeten loslaten.

Next2Company helpt organisaties om met vernieuwende bedrijfsmodellen een verbinding te leggen met die nieuwe realiteit.

Wij ontwikkelen schaalbare en vernieuwende bedrijfsmodellen die duurzaam perspectief bieden. Het overbruggen van de tegenstellingen tussen publiek en privaat om maatschappelijke en economische waarde te co-creëren, staat daarbij centraal. De binnenwereld van organisaties verbinden wij met de buitenwereld om vernieuwing tot stand te brengen. Het durven loslaten van oude modellen is hierbij essentieel. Alleen op die manier levert Next2Company vernieuwend rendement voor morgen en overmorgen.

Als organisatie brengen wij daarbij kerncompetenties van bedrijven en maatschappelijke vraagstukken bij elkaar.

Door die kerncompetenties op een vernieuwende manier in te zetten, ontstaat maximale impact. Zo creëren wij vernieuwende bedrijfsmodellen met een positieve impact, precies waar de veranderende wereld van vandaag om vraagt.

Next2Company levert vernieuwend rendement.