40 miljoen mensen toegang tot recht door versnellen justice innovation start-ups

Samen met onze partner HiiL zet Next2Company een ecosysteem op om toegang tot recht te verbeteren. Op hoofdlijnen omvat het ecosysteem organisaties om systematisch challenges te kunnen uitvoeren, zowel regionaal (dat wil zeggen in verschillende landen) als internationaal. Hierbij wordt samengewerkt met verschillende partners afhankelijk van de doelstelling van de challenge. Partners kunnen corporates en NGO’s zijn. Daarnaast wordt gebouwd aan een platform om innovaties sneller marktrijp te kunnen maken. Bovendien wordt een acceleratie programma opgezet om innovaties en innovators te begeleiden in een traject van opschaling. Deze begeleiding loopt uiteen van opleiding tot het tot stand brengen van partnerships. Next2Company was integraal partner om de strategie en het nieuwe organisatiemodel vorm te geven en levert structureel professionele slagkracht om de ambitie praktisch vorm te geven.

Next