De Appstore voor werk en inkomen ontwikkelen

Bestaande systemen en de wijze waarop systemen worden geïntegreerd sluiten onvoldoende aan op de flexibiliteit en koppelmogelijkheden die deze nieuwe omgeving vraagt. Vooral de snelheid waarmee diensten ontwikkeld, aangepast en aangeboden kunnen worden aan burgers en bedrijven moet fors omhoog. Daarnaast vraagt het verantwoord adopteren van nieuwe dienstverlening om eenvoudige manieren van instappen, opschalen en afschalen. Next2Company en haar partner Microsoft helpen een grote gemeente met een nieuwe manier van ontwikkelen en publiceren van diensten voor het domein werk en inkomen: analyse van (ongestructureerde) data, het presenteren van inzichten, het ontwikkelen van publieksdiensten op basis van bouwstenen, het uitgeven en exploiteren van diensten in de vorm van app stores, of het bijhouden van gegevens over gebruik en tevredenheid.

Next