Intergraal transitie­management in het veranderende werk & inkomen domein

Een grote gemeente realiseert een grote verandering in het domein van werk het inkomen. Het programma maakt onderscheid tussen innovatieprojecten met andere grote gemeenten, implementatie projecten bij de gemeente zelf en transitie projecten. Het succes komt als deze projecten naadloos op elkaar gaan aansluiten. Dit is deels geborgd door financial control, planning, voortgang, resources, informatiemanagement en architectuur over de projecten heen te organiseren. Next2Company is gevraagd de aansluiting daadwerkelijk te laten werken.

Next