Klantgerichte financiële diensten ontwikkelen met machine learning

Toezicht op financiële dienstverlening is de voorbije jaren enorm aangescherpt. Vraag is of de kwaliteit van de dienstverlening daarmee ook verbeterd. Een van de grootste financiële dienstverleners heeft Next2Company ingeschakeld om een pilot uit te voeren om op basis van nieuwe technologie zoals big data, machine learning en predictive analytics op zoek te gaan naar de vragen die klanten echt bewegen. Dit inzicht wordt zowel gebruik voor het verbeteren van de diensten als het attenderen van klanten op nieuwe mogelijkheden. Wij voeren de pilot uit in samenwerking met Microsoft.

Next