Met justice innovatie naar inclusieve supply chains

De afgelopen jaren wordt er veel gesproken over beloning van arbeiders in de processen van ondernemingen waarbij de meest arbeidsintensieve processen zijn ondergebracht, in landen met lage lonen. Het bieden van lonen onder het bestaansminimum is slecht voor de ontwikkeling van de lokale economie en de lokale stabiliteit en uiteindelijk ook voor de aantrekkingskracht en de ontwikkeling van de sector. Met onze partner HiiL zijn we op zoek gegaan van innovaties die het verantwoord belonen in arbeidsprocessen haalbaar maken en daardoor dichterbij brengen. Dit proces is op gang gebracht met een challenge die innovaties uit meer dan 10 landen opleverde. De meest kansrijke innovaties zijn in een proces van validatie en/of opschaling gebracht.

Next