Nieuwe kansen voor werkzoekers in een open omgeving

De wereld van werk en inkomen verandert en roept veel vragen en nieuwe uitdagingen op. Bestaande manieren van werk staan hierdoor onder druk. Tegelijkertijd worden verantwoordelijkheden en budgettaire beperkingen verschoven van de centrale overheid naar gemeenten. Het realiseren van een doorbraak vraagt om een paradigma verandering. Van werken als producent van dienstverlening voor burgers en bedrijven in een afschermde, op efficiency gerichte omgeving naar werken als coproducent in een open, op impact gerichte, omgeving. In samenwerking met een grote uitzendorganisatie en een grote gemeente heeft Next2Company een nieuw model ontwikkeld om mensen van werkloosheid via deeltijdwerk naar voltijdwerk te brengen.

Next