Nieuwe perspectieven door vernieuwende hypotheken

Next2Company heeft in opdracht van verschillende spelers nieuwe bedrijfsmodellen voor hypotheken ontwikkeld. Soms ingegeven door de modellen veel beter af te stemmen op de specifieke behoeften van bepaalde doelgroepen zoals zelfstandigen zonder personeel. Soms ingegeven door specifieke kwaliteit van het onderpand zoals nieuwbouwwoningen met bovengemiddelde energiezuinigheid. Rode draad door alle modellen is het verruimen van financiële dienstverlening voor segmenten die eerder niet of minder goed werden bediend, het tot stand brengen van coalities om versneld posities te kunnen opbouwen en het in de praktijk beproeven van de propositie op impact en haalbaarheid.

Next