Nieuwe woondiensten met bredere impact

Woningcorporaties werken met Next2Company als sparringpartner aan het definiëren van hun toekomstige bedrijfsmodellen. Accent ligt hierbij op het definiëren en beproeven van woon diensten die verder gaan dan het aanbieden van woningen. Denk aan wonen en zorg, wonen en werk, wonen en veiligheid. Om de modellen te kunnen vertalen naar de praktijk van morgen wordt veel aandacht besteed aan het duiden en tot stand brengen van nieuwe partnerships en het probeerbaar en schaalbaar maken van de woondiensten.

Next