Toegang tot recht voor MKB-ers door justice innovatie

In veel landen, ook westerse, is de toegang tot recht voor MKB bedrijven niet vanzelfsprekend. Samen met haar partner HiiL Innovating Justice, organiseerde Next2Company een challenge waarbij ondernemers uit verschillende landen werden uitgedaagd om met oplossingen te komen. Dit kan varieren van nieuwe vormen van online juridische dienstverlening tot het effectief inzetten van nieuwe manieren van geschillenbeslechting. In totaal zijn meer dan 100 innovaties uit meer dan 30 landen aangemeld. Tijdens een zorgvuldig proces zijn de meest kansrijke innovaties uitgenodigd voor een finale ronde waarbij ze hun impact en bedrijfseconomische duurzaamheid konden tonen. Verschillende innovaties zijn gekoppeld aan partners uit het bedrijfsleven of maatschappelijke organisaties om een schaalsprong te kunnen maken.

Next