Uitdagen van markt, professionals en jongeren met een innovatie challenge voor duurzame mobiliteitsoplossingen

DSC04957_aangepast.jpg

Voor een Nederlandse gemeente speelden al langere tijd diverse mobiliteitsuitdagingen op het vlak van bereikbaarheid en leefbaarheid in het stedelijk gebied. Op basis van de actuele toekomstvisie op mobiliteit die deze gemeente ontwikkeld heeft, is Next2Company aan de slag gegaan met het opzetten van een innovatie challenge (prijsvraag). Via deze challenge zijn marktpartijen, professionals en jongeren uitgedaagd om mee te denken over de invulling van de mobiliteitsvisie en het komen tot schaalbare en duurzame oplossingen voor de uitdagingen in de betreffende stad. Dit heeft geleid tot ruim 70 innovatieve ideeën, waarvan een selectie begeleid en nader geholpen is door Next2Company om te komen tot uitvoering in de stedelijke omgeving. Hierbij is het vormen van coalities met experts, partners en financiers van cruciaal belang. Zo komen we in samenspel met markt, burgers, overheid en kennisinstellingen tot toepasbare oplossingen voor de mobiliteitsuitdagingen van de toekomst en creëren we een voedingsbodem voor versnelling van innovatie in de publieke ruimte.